JANUARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Hemija 2014

Januarski 2019/2020Aprilski 2019/2020Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
IO31-B Primena računara u hemiji

06.02.2020.

u 09:00h

08.02.2020.

u 09:00h

Aleksandar Stamenković
28
O-05-B Engleski jezik

24.01.2020.

u 17:00h

Nikola Тatar
11
F-01-B Fizika

22.01.2020.

u 09:00h

Suzana Stamenković
5
F-105-B Matematika

24.01.2020.

u 09:00h

27.01.2020.

u 09:00h

Mića Stanković
13
H-100-B Opšta hemija

29.01.2020.

u 16:00h

31.01.2020.

u 09:00h

Nikola Nikolić
Maja Stanković
24
H-101-B Osnove neorganske hemije

21.01.2020.

u 09:00h

23.01.2020.

u 09:00h

Nikola Nikolić
0
H-102-B Analitička hemija 1

05.02.2020.

u 09:00h

07.02.2020.

u 09:00h

Snežana Mitić
1
H-103-B Organska hemija 1

01.02.2020.

u 09:00h

Aleksandra Đorđević
Goran Petrović
5
H-104-B Eksperimentalna organska hemija

28.01.2020.

u 09:00h

Aleksandra Đorđević
2
H-105-B Analitička hemija 2

13.02.2020.

u 08:00h

14.02.2020.

u 08:00h

Violeta Mitić
29
H-106-B Fizička hemija 1

08.02.2020.

u 09:00h

10.02.2020.

u 09:00h

Snežana Тošić
31
H-107-B Organska hemija 2

01.02.2020.

u 09:00h

Niko Radulović
8
H-108-B Struktura atoma i molekula

04.02.2020.

u 09:00h

06.02.2020.

u 09:00h

Emilija Pecev-Marinković
18
H-109-B Analitička hemija 3

03.02.2020.

u 09:00h

04.02.2020.

u 11:00h

Vesna Stankov-Jovanović
Jelena Nikolić
4
H-110-B Fizička hemija 2

05.02.2020.

u 09:00h

07.01.2020.

u 09:00h

Snežana Тošić
2
H-111-B Hemija prelaznih metala sa koordinacionom hemijom

03.02.2020.

u 11:00h

05.02.2020.

u 11:00h

Dragan Đorđević
0
H-112-B Preparativna organska hemija

14.02.2020.

u 09:00h

0
H-113-B Instrumentalna analitička hemija

12.02.2020.

u 08:00h

14.02.2020.

u 08:00h

Aleksandra Pavlović
23
H-114-B Hemija prirodnih proizvoda

07.02.2020.

u 09:00h

10.02.2020.

u 09:00h

Danijela Кostić
20
H-115-B Osnove industrijske hemije

03.02.2020.

u 09:00h

Aleksandar Bojić
Jelena Mitrović
15
H-116-B Osnove hemije životne sredine

05.02.2020.

u 09:00h

Тatjana Anđelković
27
H-117-B Instrumentalne metode u organskoj hemiji

01.02.2020.

u 09:00h

Gordana Stojanović
2
H-118-B Biohemija

06.02.2020.

u 09:00h

Ivan Palić
1
H-119-B Istorija hemije

03.02.2020.

u 09:00h

04.02.2020.

u 09:00h

Danijela Кostić
16
H-120-B Osnovi mineralogije

11.02.2020.

u 10:00h

12.02.2020.

u 10:00h

Maja Stanković
22
H-121-B Statistička obrada rezultata

11.02.2020.

u 08:00h

12.02.2020.

u 08:00h

Violeta Mitić
1
H-122-B Nomenklatura u organskoj hemiji

10.02.2020.

u 11:00h

Marija Genčić
0
H-123-B Neorganske sirovine i materijali

10.02.2020.

u 11:00h

12.02.2020.

u 11:00h

Nikola Nikolić
1
H-124-B Odabrana poglavlja volumetrijske analize

13.02.2020.

u 11:00h

0
H-125-B Priprema složenih uzoraka za analizu

13.02.2020.

u 11:00h

0
H-126-B Prehrambena neorganska hemija

11.02.2020.

u 09:00h

13.02.2020.

u 09:00h

Maja Stanković
11
H-127-B Prehrambeni aditivi

11.02.2020.

u 09:00h

13.02.2020.

u 09:00h

Milena Miljković
8
H-128-B Hemodinamika zagađujućih supstanci

10.02.2020.

u 11:00h

Тatjana Anđelković
0
H-129-B Farmaceutska hemija

08.02.2020.

u 09:00h

10.02.2020.

u 11:00h

Aleksandra Đorđević
1
H-130-B Кorozija i zaštita metala

03.02.2020.

u 11:00h

Aleksandar Bojić
4
H-132-B Molekulski spektri

06.02.2020.

u 11:00h

07.02.2020.

u 11:00h

Emilija Pecev-Marinković
0
H-133-B Organska hemija u pojavama oko nas

07.02.2020.

u 11:00h

0
H-134-B Osnove tehnologije materijala

13.02.2020.

u 11:00h

14.02.2020.

u 11:00h

Aleksandra Zarubica
5
H-135-B Prehrambena organska hemija

13.02.2020.

u 11:00h

Snežana Jovanović
4