APRILSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Hemija 2014

Aprilski 2019/2020Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
IO31-B Primena računara u hemiji

09.04.2020.

u 11:00h

11.04.2020.

u 09:00h

Aleksandar Stamenković
1
O-05-B Engleski jezik

06.04.2020.

u 11:00h

07.04.2020.

u 11:00h

Sonja Miletić
0
F-01-B Fizika

08.04.2020.

u 09:00h

Suzana Stamenković
0
F-105-B Matematika

06.04.2020.

u 09:00h

07.04.2020.

u 09:00h

Mića Stanković
0
H-100-B Opšta hemija

09.04.2020.

u 09:00h

10.04.2020.

u 09:00h

Nikola Nikolić
Maja Stanković
0
H-105-B Analitička hemija 2

06.04.2020.

u 08:00h

07.04.2020.

u 08:00h

Violeta Mitić
1
H-106-B Fizička hemija 1

08.04.2020.

u 09:00h

09.04.2020.

u 09:00h

Snežana Тošić
3
H-107-B Organska hemija 2

10.04.2020.

u 09:00h

0
H-108-B Struktura atoma i molekula

06.04.2020.

u 11:00h

07.04.2020.

u 11:00h

Emilija Pecev-Marinković
0
H-113-B Instrumentalna analitička hemija

06.04.2020.

u 09:00h

07.04.2020.

u 09:00h

Aleksandra Pavlović
0
H-114-B Hemija prirodnih proizvoda

08.04.2020.

u 09:00h

09.04.2020.

u 09:00h

Danijela Кostić
1
H-115-B Osnove industrijske hemije

09.04.2020.

u 11:00h

1
H-116-B Osnove hemije životne sredine

10.04.2020.

u 09:00h

Тatjana Anđelković
0
H-119-B Istorija hemije

06.04.2020.

u 11:00h

07.04.2020.

u 11:00h

Danijela Кostić
0
H-120-B Osnovi mineralogije

08.04.2020.

u 11:00h

09.04.2020.

u 11:00h

Maja Stanković
1
H-121-B Statistička obrada rezultata

08.04.2020.

u 10:00h

09.04.2020.

u 11:00h

Violeta Mitić
1
H-126-B Prehrambena neorganska hemija

09.04.2020.

u 11:00h

10.04.2020.

u 11:00h

Maja Stanković
0
H-127-B Prehrambeni aditivi

09.04.2020.

u 11:00h

10.04.2020.

u 11:00h

Milena Miljković
0