I GODINA, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2014, modul Opšta matematika

Letnji semestar, školska 2019/2020 godina

I godinaII godinaZimski semestarZauzetost prostorija
Vreme Predmet Grupa Prostorija

PONEDELJAK

08:00 - 10:15 (M406) Diferencijalna geometrija, predavanja učionica 201

UTORAK

07:30 - 09:45 (M408) Кompleksna analiza, predavanja učionica 201
09:45 - 11:15 (M408) Кompleksna analiza, vežbe učionica 201
17:15 - 20:00 (M551) Тeorija aproksimacija i kvadraturne formule, predavanja kabinet 13

SREDA

08:15 - 11:00 (M405) Algebarske strukture, predavanja učionica 201
11:15 - 13:00 (M405) Algebarske strukture, vežbe učionica 201
14:15 - 16:00 (M551) Тeorija aproksimacija i kvadraturne formule, vežbe učionica 210

ČETVRTAK

11:15 - 14:00 (M407) Parcijalne diferencijalne jednačine, predavanja učionica 120
14:15 - 16:00 (M407) Parcijalne diferencijalne jednačine, vežbe učionica 210
16:15 - 18:00 (M406) Diferencijalna geometrija, vežbe učionica 210