I GODINA, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2014

Letnji semestar, školska 2019/2020 godina

I godinaII godinaIII godinaZimski semestarZauzetost prostorija
Vreme Predmet Grupa Prostorija

PONEDELJAK

08:15 - 11:00 (M103) Uvod u algebarske strukture, predavanja učionica 24
17:30 - 20:15 (M103) Uvod u algebarske strukture, vežbe 1učionica 210

UTORAK

08:00 - 10:30 (M108) Analitička geometrija, predavanja sala 100
15:00 - 17:30 (M105) Matematička analiza 2, vežbe 1učionica 121
17:30 - 20:00 (M105) Matematička analiza 2, vežbe 2učionica 121

SREDA

14:15 - 15:00 (M105) Matematička analiza 2, predavanja učionica 121
15:15 - 16:00 (M105) Matematička analiza 2, predavanja učionica 201
16:15 - 17:00 (M105) Matematička analiza 2, predavanja učionica 24

ČETVRTAK

12:15 - 14:00 (M106) Elementarna matematika 2, vežbe 1učionica 24
14:15 - 16:00 (M106) Elementarna matematika 2, predavanja učionica 24

PETAK

13:15 - 15:00 (M108) Analitička geometrija, vežbe 2učionica 201
15:15 - 17:00 (M106) Elementarna matematika 2, vežbe 2učionica 210
15:15 - 17:00 (M108) Analitička geometrija, vežbe 1učionica 120
17:15 - 20:00 (M103) Uvod u algebarske strukture, vežbe 2učionica 210
17:15 - 19:00 (M108) Analitička geometrija, vežbe 3učionica 120