JANUARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Matematika

Januarski 2019/2020Aprilski 2019/2020Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M-117 Uvod u programiranje

05.02.2020.

u 09:00h

08.02.2020.

u 09:00h

Vesna Veličković
0
M-126 Тeorija mera i integrala

12.02.2020.

u 09:00h

Vladimir Rakočević
Dijana Mosić
1
I122 Diskretne strukture 2

27.01.2020.

u 09:00h

29.01.2020.

u 09:00h

Milan Bašić
0
I141 Dizajn i analiza algoritama

05.02.2020.

u 09:00h

08.02.2020.

u 09:00h

Miroslav Ćirić
0
M-113 Тeorija brojeva i polinoma

07.02.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
1
M-1391 Istorija i filozofija matematike

14.02.2020.

u 09:00h

Miroslav Ćirić
0
O-01 Pedagogija

04.02.2020.

u 09:00h

Jelena Petrović
0