JANUARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE STUDIJE

Profesor matematike i računarstva

Januarski 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
1121 Verovatnoća i statistika

05.02.2020.

u 09:00h

Marija Milošević
2