JANUARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Primenjena matematika, modul Matematika u finansijama

Januarski 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M-2231 Metodika nastave matematike

08.02.2020.

u 09:00h

0
M655 Metode funkcionalne analize u ekonomiji

06.02.2020.

u 09:00h

13.02.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0