JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Primenjena matematika, modul Matematika u fizici

Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M-2231 Metodika nastave matematike

30.06.2020.

u 09:00h

29.06.2020.

u 09:00h

Snežana Ilić
0
M-246Fiz Parcijalne diferencijalne jednačine

24.06.2020.

u 09:00h

30.06.2020.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0