SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2014, modul Opšta matematika

Aprilski 2019/2020Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
IM-RS-I12 Operaciona istraživanja

28.08.2020.

u 09:00h

02.09.2020.

u 09:00h

Predrag Stanimirović
0