Redni broj Šifra Obavezni predmeti semestar STATUS Nedelјni fond časova ESPB bodovi
1 M701 Izborni predmet 1 1 I 4 12
2 M702 Izborni predmet 2 1 I 4 12
3 M703 Studijski istraživački rad 1 1 O 10 6
4 M704 Izborni predmet 3 2 I 4 12
5 M705 Izborni predmet 4 2 I 4 12
6 M706 Studijski istraživački rad 2 2 O 12 6
7 M707 Izborni predmet 5 3 I 4 12
8 M708 Izborni predmet 6 3 I 4 12
9 M709 Studijski istraživački rad 3 3 O 12 6
10 M710 Izborni predmet 7 4 I 4 12
11 M711 Izborni predmet 8 4 I 4 12
12 M712 Studijski istraživački rad 4 4 O 12 6
13 M713 Studijski istraživački rad 5 5 O 20 30
14 M714 Studijski istraživački rad 6 6 O 20 15
15 M715 Doktorska disertacija 6 O 15

Izborni predmeti na doktorskim studijama (student bira jedan predmet iz svake izborne grupe)

R.B. šifra Izborni predmet semestar Nedelјni
fond
časova
ESPB Status
predmeta
Izborna grupa Nastavnik
1 M801 Odabrana poglavlјa iz statistike 1 4 12 Izborni 1 Bilјana Popović
2 M802 Kvalitativna analiza linearnih i polulinearnih diferencijalnih jednačina 1 4 12 Izborni 1 Jelena Manojlović
3 M803 Odabrana poglavlјa iz teorije verovatnoća 1 4 12 Izborni 1 Marija Milošević
4 M804 Diferencijalna geometrija krivih i površi 1 4 12 Izborni 1 Ljubica Velimirović
5 M805 Funkcionalna analiza 1 4 12 Izborni 1 Vladimir Rakočević
6 M806 Odabrana poglavlјa algebre 1 4 12 Izborni 1 Snežana Ilić
7 M807 Mera i integracija 1 4 12 Izborni 2 Dragan Đorđević
8 M808 Stohastički procesi 1 4 12 Izborni 2 Svetlana Janković
9 M809 Rimanov prostor i uopštenja 1 4 12 Izborni 2 Mića Stanković
10 M810 Uopšteni inverzi matrica 1 4 12 Izborni 2 Dragana Cvetković Ilić
11 M811 Matrična analiza 1 4 12 Izborni 2 Dijana Mosić
12 M812 Teorija polugrupa i poluprstena 1 4 12 Izborni 2 Miroslav Ćirić
13 M813 Prostori funkcija 1 4 12 Izborni 2 Vladimir Pavlović
14 M814 Matematička statistika 2 4 12 Izborni 3 Bilјana Popović
15 M815 Teorija oscilatornosti nelinearnih diferencijalnih jednačina 2 4 12 Izborni 3 Jelena Manojlović
16 M816 Stohastičke diferencijalne jednačine 2 4 12 Izborni 3 Svetlana Janković
17 M817 Prostori nesimetrične afine koneksije 2 4 12 Izborni 3 Mića Stanković
18 M818 Banahove algebre i spektri 2 4 12 Izborni 3 Vladimir Rakočević
19 M819 Nejednakost operatora i matrica 2 4 12 Izborni 3 Dragan Đorđević
20 M821 Univerzalna algebra 2 4 12 Izborni 3 Snežana Ilić
21 M822 Teorija fiksne tačke i primene 2 4 12 Izborni 4 Vladimir Rakočević
22 M823 Odabrana poglavlјa teorija operatora 2 4 12 Izborni 4 Dragana Cvetković Ilić
23 M824 Fredholmovi i Risovi operatori 2 4 12 Izborni 4 Snežana Živković Zlatanović
24 M825 Uopšteni inverzi i sistemi diferencijalnih jednačina 2 4 12 Izborni 4 Nebojša Dinčić
25 M826 Uređeni skupovi i mreže 2 4 12 Izborni 4 Jelena Ignjatović
26 M827 Metod Monte-Karlo 2 4 12 Izborni 4 Miroslav Ristić
27 M828 Infinitezimalne deformacije 2 4 12 Izborni 4 Ljubica Velimirović
28 M829 Teorija martingala 2 4 12 Izborni 4 Milјana Jovanović
29 M830 Analiza vremenskih nizova 3 4 12 Izborni 5 Miroslav Ristić
30 M831 Kvalitativna analiza diferencnih jednačina 3 4 12 Izborni 5 Jelena Manojlović
31 M832 Teorija stabilnosti stohastičkih diferencijalnih jednačina 3 4 12 Izborni 5 Svetlana Janković
32 M833 Finansijsko modeliranje 3 4 12 Izborni 5 Milјana Jovanović
33 M834 Geodezijska preslikavanja 3 4 12 Izborni 5 Mića Stanković
34 M835 Kvantne algebarske strukture 3 4 12 Izborni 5 Miroslav Ćirić
35 M836 Odabrana poglavlјa Fredholmove teorije 3 4 12 Izborni 5 Snežana Živković Zlatanović
36 M837 Nelinearne jednačine i sistemi 3 4 12 Izborni 5 Nebojša Dinčić
37 M862 Algebre operatora 3 4 12 Izborni 5 Dragan Đorđević
38 M838 Matrične transformacije i nizovi 3 4 12 Izborni 6 Vladimir Rakočević
39 M839 Iterativne metode u teoriji fiksne tačke 3 4 12 Izborni 6 Dejan Ilić
40 M840 Matrične i operatorske jednačine 3 4 12 Izborni 6 Dragana Cvetković Ilić
41 M841 Uopšteni inverzi operatora 3 4 12 Izborni 6 Dijana Mosić
42 M842 Uređene algebarske strukture 3 4 12 Izborni 6 Jelena Ignjatović
43 M843 Regresiona analiza 3 4 12 Izborni 6 Aleksandar Nastić
44 M844 Numeričko rešavanje običnih i parcijalnih diferencijalnih jednačina 3 4 12 Izborni 6 Jelena Manojlović
45 M845 Finslerovi prostori 3 4 12 Izborni 6 Milan Zlatanović
46 M846 Vremenski nizovi u teoriji i praksi 4 4 12 Izborni 7 Bilјana Popović
47 M820 Linearna algebra nad poluprstenima 4 4 12 Izborni 7 Miroslav Ćirić
48 M847 Pravilno promenlјive funkcije i diferencijalne jednačine 4 4 12 Izborni 7 Jelena Manojlović
49 M848 Teorija rizika 4 4 12 Izborni 7 Marija Milošević
50 M849 Numeričko rešavanje stohastičkih diferencijalnih jednačina 4 4 12 Izborni 7 Marija Milošević
51 M850 Diferencijabilne mnogostrukosti 4 4 12 Izborni 7 Milan Zlatanović
52 M851 Hilbertovi moduli 4 4 12 Izborni 7 Dragan Đorđević
53 M852 Diferencijabilna geometrija kompleksnih i skoro kompleksnih prostora 4 4 12 Izborni 7 Milan Zlatanović
54 M853 Perturbacije i neprekidnost uopštenih inverza 4 4 12 Izborni 7 Vladimir Rakočević
55 M854 Spektralna teorija operatora 4 4 12 Izborni 8 Dragan Đorđević
56 M855 Glatka analiza 4 4 12 Izborni 8 Dragana Cvetković Ilić
57 M856 Algebre, prsteni i moduli 4 4 12 Izborni 8 Dijana Mosić
58 M857 Fazi skupovi i sistemi 4 4 12 Izborni 8 Jelena Ignjatović
59 M858 Naučna izračunavanja 4 4 12 Izborni 8 Marko Petković
60 M859 Metode statističke analize 4 4 12 Izborni 8 Aleksandar Nastić
61 M860 Nelinearna dinamika i teorija haosa 4 4 12 Izborni 8 Jelena Manojlović
62 M861 Stohastički dinamički sistemi 4 4 12 Izborni 8 Milјana Jovanović