I GODINA, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Računarske nauke 2014, modul Razvoj softvera

Letnji semestar, školska 2019/2020 godina

I godinaII godinaZimski semestarZauzetost prostorija
Vreme Predmet Grupa Prostorija

PONEDELJAK

09:15 - 12:00 (IM-RS-I23) Тestiranje i metrika softvera, predavanja računarska učionica 118
12:15 - 15:00 (IM-RS-I33) Računarska grafika 1, predavanja računarska učionica 118
15:15 - 18:00 (IM-RS-I33) Računarska grafika 1, vežbe računarska učionica 118
18:15 - 20:00 (IM-RS-I22) Numerička optimizacija, vežbe računarska učionica 5

UTORAK

08:15 - 10:00 (IM-RS-22) Razvoj veb aplikacija, vežbe računarska učionica 118
10:15 - 11:00 (IM-RS-22) Razvoj veb aplikacija, laboratorijske vežbe računarska učionica 118
11:00 - 12:30 (IM-RS-I21) Metodika elektronskog učenja, predavanja računarska učionica 5
12:30 - 14:00 (IM-RS-21) Тeorija algoritama, automata i jezika, vežbe učionica PZ-207
14:15 - 17:00 (IM-UI-22) Тeorija informacija i kodiranje, predavanja učionica 210
17:15 - 20:00 (M551) Тeorija aproksimacija i kvadraturne formule, predavanja kabinet 13

SREDA

11:15 - 14:00 (IM-RS-21) Тeorija algoritama, automata i jezika, predavanja računarska učionica 5
14:15 - 16:00 (IM-RS-I21) Metodika elektronskog učenja, vežbe računarska učionica PZ-302
16:15 - 19:00 (IM-RS-I22) Numerička optimizacija, predavanja računarska učionica 5

ČETVRTAK

10:15 - 12:00 (IM-RS-I32) Кombinatorika i teorija grafova, vežbe kabinet 3
14:15 - 17:00 (IM-RS-22) Razvoj veb aplikacija, predavanja računarska učionica 118
17:15 - 19:00 (IM-RS-I23) Тestiranje i metrika softvera, vežbe računarska učionica 5
17:15 - 19:00 (IM-RS-I32) Кombinatorika i teorija grafova, predavanja učionica 201