APRILSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Informatika

Aprilski 2019/2020Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
I132 Linearna algebra

08.06.2020.

u 09:00h

10.06.2020.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
0
I134 Interaktivno programiranje

05.06.2020.

u 09:00h

09.06.2020.

u 09:00h

Marko Milošević
0
I141 Dizajn i analiza algoritama

08.04.2020.

u 09:00h

10.04.2020.

u 09:00h

Miroslav Ćirić
0
I153 Metodika nastave informatike

03.06.2020.

u 09:00h

10.06.2020.

u 09:00h

Vesna Veličković
0
I154 Simbolička izračunavanja

03.06.2020.

u 14:00h

08.06.2020.

u 09:00h

Predrag Stanimirović
0
I156 Uvod u numeričku analizu

01.06.2020.

u 09:00h

08.06.2020.

u 09:00h

Marko Petković
0