JANUARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Informatika

Januarski 2019/2020Aprilski 2019/2020Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M-126 Тeorija mera i integrala

12.02.2020.

u 09:00h

Vladimir Rakočević
Dijana Mosić
1
I121 Uvod u objektno-orijentisano programiranje

05.02.2020.

u 09:00h

08.02.2020.

u 09:00h

Branimir Тodorović
0
I122 Diskretne strukture 2

27.01.2020.

u 09:00h

29.01.2020.

u 09:00h

Milan Bašić
0
I132 Linearna algebra

10.02.2020.

u 09:00h

13.02.2020.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
0
I134 Interaktivno programiranje

06.02.2020.

u 09:00h

11.02.2020.

u 09:00h

Marko Milošević
0
I141 Dizajn i analiza algoritama

05.02.2020.

u 09:00h

08.02.2020.

u 09:00h

Miroslav Ćirić
0
I142 Uvod u verovatnoću

11.02.2020.

u 09:00h

14.02.2020.

u 09:00h

Jasmina Đorđević
0
I154 Simbolička izračunavanja

01.02.2020.

u 09:00h

05.02.2020.

u 09:00h

Predrag Stanimirović
0
I156 Uvod u numeričku analizu

12.02.2020.

u 09:00h

13.02.2020.

u 09:00h

Marko Petković
0
I161 Uvod u softversko inžinjerstvo

05.02.2020.

u 09:00h

08.02.2020.

u 08:00h

Svetozar Rančić
0
I162 Računarske mreže

01.02.2020.

u 09:00h

04.02.2020.

u 09:00h

Predrag Кrtolica
0
I165 Softverski praktikum

01.02.2020.

u 09:00h

06.12.2019.

u 09:00h

0
O-01 Pedagogija

04.02.2020.

u 09:00h

Jelena Petrović
0