JANUARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Informatika

Januarski 2019/2020Aprilski 2019/2020Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
I-SIR1 Studijski istraživački rad 1

06.02.2020.

u 07:00h

0
I211 Тeorija programskih jezika

17.02.2020.

u 09:00h

21.02.2020.

u 09:00h

Marko Petković
0
I212 Razvoj softvera

15.02.2020.

u 07:00h

18.02.2020.

u 07:00h

Svetozar Rančić
0
I213 Inteligentni sistemi

18.02.2020.

u 07:00h

22.02.2020.

u 07:00h

Branimir Тodorović
0
I225 Napredni kurs iz baza podataka

20.02.2020.

u 07:00h

21.02.2020.

u 07:00h

Milan Тasić
0
I231 Veb programiranje

08.02.2020.

u 07:00h

13.03.2020.

u 07:00h

Ivan Stanković
0
I233 Кombinatorika i teorija grafova

07.02.2020.

u 07:00h

12.02.2020.

u 07:00h

Marko Milošević
0
I241 Тeorija informacija i kodiranje

01.02.2020.

u 07:00h

06.02.2020.

u 07:00h

Marko Petković
0
I242 Napredni kurs iz računarske grafike

06.02.2020.

u 07:00h

08.02.2020.

u 07:00h

Svetozar Rančić
0
I243 Operaciona istraživanja

03.02.2020.

u 07:00h

07.02.2020.

u 07:00h

Predrag Stanimirović
0