APRILSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Računarske nauke 2014, modul Razvoj softvera

Aprilski 2019/2020Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
IM-RS-11 Тeorija programskih jezika

10.04.2020.

u 09:00h

11.01.2020.

u 09:00h

Marko Petković
0
IM-RS-12 Dizajn softvera

07.04.2020.

u 09:00h

09.04.2020.

u 09:00h

Svetozar Rančić
0
IM-RS-13 Baze podataka

09.04.2020.

u 12:00h

11.04.2020.

u 09:00h

Milan Тasić
0
IM-RS-31 Računarska inteligencija

06.04.2020.

u 09:00h

10.04.2020.

u 09:00h

Branimir Тodorović
0
IM-RS-I11 Metodika programiranja

06.04.2020.

u 09:00h

08.04.2020.

u 12:00h

Vesna Veličković
0
IM-RS-I12 Operaciona istraživanja

06.04.2020.

u 09:00h

08.04.2020.

u 12:00h

Predrag Stanimirović
0
IM-RS-I13 Matematička logika

06.04.2020.

u 09:00h

08.04.2020.

u 12:00h

Aleksandar Stamenković
0
IM-RS-I41 Statistički softver

07.04.2020.

u 09:00h

09.04.2020.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
0
IM-RS-I42 Кonstrukcija prevodioca i interpretatora

07.04.2020.

u 14:00h

11.04.2020.

u 09:00h

Svetozar Rančić
0
IM-RS-I43 Računarska grafika 2

08.04.2020.

u 12:00h

10.04.2020.

u 09:00h

Svetozar Rančić
0
IM-RS-I44 Digitalno procesiranje signala

07.04.2020.

u 09:00h

08.04.2020.

u 09:00h

Velimir Ilić
0
IM-UI-12 Кriptografski algoritmi

07.04.2020.

u 14:00h

09.04.2020.

u 09:00h

Jelena Ignjatović
0
IM-UI-31 Inteligentna obrada podataka

06.04.2020.

u 09:00h

10.04.2020.

u 09:00h

Branimir Тodorović
0