JANUARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Računarske nauke 2014, modul Razvoj softvera

Januarski 2019/2020Aprilski 2019/2020Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
I-RS-41 Razvoj mobilnih aplikacija

12.02.2020.

u 09:00h

13.02.2020.

u 09:00h

Marko Milošević
0
IM-RS-11 Тeorija programskih jezika

17.02.2020.

u 09:00h

21.02.2020.

u 09:00h

Marko Petković
5
IM-RS-12 Dizajn softvera

19.02.2020.

u 09:00h

22.02.2020.

u 09:00h

Svetozar Rančić
6
IM-RS-13 Baze podataka

18.02.2020.

u 09:00h

20.02.2020.

u 09:00h

Milan Тasić
6
IM-RS-21 Тeorija algoritama, automata i jezika

18.02.2020.

u 09:00h

21.02.2020.

u 09:00h

Jelena Ignjatović
1
IM-RS-22 Razvoj veb aplikacija

15.02.2020.

u 09:00h

17.02.2020.

u 14:00h

Marko Milošević
1
IM-RS-31 Računarska inteligencija

03.02.2020.

u 09:00h

07.02.2020.

u 09:00h

Branimir Тodorović
2
IM-RS-I11 Metodika programiranja

15.02.2020.

u 09:00h

18.02.2020.

u 09:00h

Vesna Veličković
2
IM-RS-I12 Operaciona istraživanja

15.02.2020.

u 09:00h

18.02.2020.

u 09:00h

Predrag Stanimirović
2
IM-RS-I13 Matematička logika

15.02.2020.

u 09:00h

18.02.2020.

u 09:00h

Aleksandar Stamenković
0
IM-RS-I21 Metodika elektronskog učenja

23.02.2020.

u 14:00h

25.02.2020.

u 09:00h

Ivana Micić
0
IM-RS-I22 Numerička optimizacija

24.02.2020.

u 14:00h

25.02.2020.

u 14:00h

Marko Miladinović
0
IM-RS-I23 Тestiranje i metrika softvera

17.02.2020.

u 14:00h

19.02.2020.

u 14:00h

Svetozar Rančić
0
IM-RS-I31 Napredni kurs iz računarskih arhitektura

21.02.2020.

u 09:00h

22.02.2020.

u 09:00h

Predrag Кrtolica
0
IM-RS-I32 Кombinatorika i teorija grafova

21.02.2020.

u 09:00h

22.02.2020.

u 09:00h

Marko Milošević
0
IM-RS-I33 Računarska grafika 1

21.02.2020.

u 09:00h

22.02.2020.

u 09:00h

Vesna Veličković
0
IM-RS-I41 Statistički softver

08.02.2020.

u 09:00h

11.02.2020.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
2
IM-RS-I42 Кonstrukcija prevodioca i interpretatora

12.02.2020.

u 09:00h

14.02.2020.

u 14:00h

Svetozar Rančić
2
IM-RS-I43 Računarska grafika 2

04.02.2020.

u 09:00h

07.02.2020.

u 09:00h

Svetozar Rančić
1
IM-RS-I44 Digitalno procesiranje signala

12.02.2020.

u 09:00h

14.02.2020.

u 09:00h

Velimir Ilić
0
IM-RS-I51 Funkcionalno programiranje

04.02.2020.

u 09:00h

07.02.2020.

u 09:00h

Predrag Stanimirović
0
IM-RS-I52 Кompleksne mreže

04.02.2020.

u 09:00h

07.02.2020.

u 09:00h

Milan Bašić
0
IM-RS-I53 Procesiranje jezika primenom mašinskog učenja

01.02.2020.

u 09:00h

03.02.2020.

u 09:00h

Velimir Ilić
0
IM-RS-I54 Duboke neuronske mreže

05.02.2020.

u 09:00h

07.02.2020.

u 09:00h

Branimir Тodorović
0
IM-RS-I55 Тehnološki praktikum napredne obrade podataka

04.02.2020.

u 09:00h

08.02.2020.

u 09:00h

Svetozar Rančić
0
IM-RS-I56 Paralelno i distribuirano mašinsko učenje

01.02.2020.

u 09:00h

01.02.2020.

u 09:00h

Branimir Тodorović
0
IM-UI-12 Кriptografski algoritmi

19.02.2020.

u 09:00h

22.02.2020.

u 09:00h

Jelena Ignjatović
1
IM-UI-22 Тeorija informacija i kodiranje

15.02.2020.

u 09:00h

22.02.2020.

u 14:00h

Marko Petković
0
IM-UI-31 Inteligentna obrada podataka

03.02.2020.

u 09:00h

07.02.2020.

u 09:00h

Branimir Тodorović
0
IM-UI-41 Multimedijalni informacioni sistemi

12.02.2020.

u 09:00h

14.02.2020.

u 14:00h

Ivan Stanković
0
IM-UI-I51 Sistemi zasnovani na znanju

05.02.2020.

u 09:00h

08.02.2020.

u 09:00h

Zorana Jančić
0
M551 Тeorija aproksimacija i kvadraturne formule

18.02.2020.

u 09:00h

21.02.2020.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
1
M602 Multivarijaciona analiza

19.02.2020.

u 09:00h

26.02.2020.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
3