JANUARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Računarske nauke 2014

Januarski 2019/2020Aprilski 2019/2020Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M158 Istorija i filozofija matematike

14.02.2020.

u 09:00h

Miroslav Ćirić
0
IO-11 Uvod u programiranje

25.01.2020.

u 09:00h

29.01.2020.

u 09:00h

Ivan Stanimirović
35
IO-12 Diskretne strukture 1

31.01.2020.

u 09:00h

03.02.2020.

u 09:00h

Miroslav Ćirić
42
IO-13 Uvod u računarstvo

05.02.2020.

u 09:00h

08.02.2020.

u 09:00h

Predrag Кrtolica
58
IO-14 Matematička analiza 1

21.01.2020.

u 09:00h

24.01.2020.

u 09:00h

Dejan Ilić
31
IO-21 Objektno-orijentisano programiranje 1

05.02.2020.

u 09:00h

08.02.2020.

u 09:00h

Branimir Тodorović
4
IO-22 Diskretne strukture 2

27.01.2020.

u 09:00h

29.01.2020.

u 09:00h

Milan Bašić
3
IO-23 Uvod u Veb programiranje

21.01.2020.

u 09:00h

24.01.2020.

u 09:00h

Milan Тasić
0
IO-24 Matematička analiza 2

31.01.2020.

u 09:00h

03.02.2020.

u 09:00h

Dejan Ilić
1
IO-31 Strukture podataka i algoritmi

03.02.2020.

u 09:00h

07.02.2020.

u 09:00h

Jelena Ignjatović
10
IO-32 Linearna algebra

10.02.2020.

u 09:00h

13.02.2020.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
18
IO-33 Uvod u baze podataka

01.02.2020.

u 09:00h

05.02.2020.

u 09:00h

Milan Тasić
26
IO-34 Objektno-orijentisano programiranje 2

08.02.2020.

u 09:00h

12.02.2020.

u 09:00h

Ivan Stanković
15
IO-41 Dizajn i analiza algoritama

05.02.2020.

u 09:00h

08.02.2020.

u 09:00h

Miroslav Ćirić
4
IO-42 Objektno-orijentisano programiranje 3

11.02.2020.

u 09:00h

14.02.2020.

u 09:00h

Marko Milošević
2
IO-43 Uvod u operativne sisteme

06.02.2020.

u 09:00h

10.02.2020.

u 09:00h

Predrag Кrtolica
0
IO-51 Verovatnoća

11.02.2020.

u 09:00h

14.02.2020.

u 09:00h

Jasmina Đorđević
18
IO-52 Uvod u softversko inženjerstvo

05.02.2020.

u 09:00h

07.02.2020.

u 09:00h

Svetozar Rančić
20
IO-61 Računarske mreže

01.02.2020.

u 09:00h

04.02.2020.

u 09:00h

Predrag Кrtolica
1
IO-62 Veb programiranje

12.02.2020.

u 09:00h

14.02.2020.

u 09:00h

Ivan Stanković
4
IO-I11 Elektronsko izdavaštvo

01.02.2020.

u 09:00h

03.02.2020.

u 09:00h

Aleksandar Stamenković
1
IO-I12 Analitička geometrija

04.02.2020.

u 09:00h

07.02.2020.

u 09:00h

Ljubica Velimirović
0
IO-I21 Тeorija brojeva i polinoma

01.02.2020.

u 09:00h

07.02.2020.

u 09:00h

Milica Кolundžija
0
IO-I22 Numerički metodi 1

08.02.2020.

u 09:00h

12.02.2020.

u 09:00h

Marko Petković
7
IO-I31 Metodika nastave informatike

01.02.2020.

u 09:00h

03.02.2020.

u 09:00h

Vesna Veličković
3
IO-I32 Upravljanje projektima u IТ

01.02.2020.

u 09:00h

03.02.2020.

u 09:00h

Marko Miladinović
22
IO-I33 Simbolička izračunavanja

01.02.2020.

u 09:00h

03.02.2020.

u 09:00h

Predrag Stanimirović
6
IO-I41 Numerički metodi 2

03.02.2020.

u 09:00h

05.02.2020.

u 09:00h

Marko Miladinović
0
IO-I42 Open source matematički softver

03.02.2020.

u 09:00h

05.02.2020.

u 09:00h

Milan Bašić
0
IO-I43 Matematička statistika

03.02.2020.

u 09:00h

05.02.2020.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
0
IO-I61 Asemblersko programiranje

07.02.2020.

u 09:00h

08.02.2020.

u 09:00h

Predrag Кrtolica
0
O-01 Pedagogija

04.02.2020.

u 09:00h

Jelena Petrović
0
O-04 Engleski jezik 1

24.01.2020.

u 17:00h

Nikola Тatar
0
O-05 Engleski jezik 2

24.01.2020.

u 17:00h

Nikola Тatar
0