Šifra Naziv predmeta Semestar Status predmeta Časovi aktivne nastave Ostali časovi ESPB
P V SIR DON
Prva godina
1. IM-RS-11 Teorija programskih jezika 1 O 3 2 0 1 0 8
2. IM-RS-12 Dizajn softvera 1 O 3 2 0 1 0 7
3. IM-RS-13 Baze podataka 1 O 3 2 0 1 0 8
4. IM-IB1 Predmet izbornog bloka 1 1 IB 3 2 0 0 0 7
5. IM-RS-21 Teorija algoritama, automata i jezika 2 O 3 3 0 0 0 8
6. IM-RS-22 Razvoj veb aplikacija 2 O 3 2 0 1 0 8
7. IM-IB2 Predmet izbornog bloka 2 2 IB 3 2 0 0 0 7
8. IM-IB3 Predmet izbornog bloka 3 2 IB 3(2) 2 0 0(1) 0 7
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 22.5
Druga godina
9. IM-RS-31 Računarska inteligencija 3 O 3 2 0 1 0 8
10. IM-IB4 Predmet izbornog bloka 4 3 IB 3 2 0 0 0 7
11. I-RS-SIR1 Studijski istraživački rad 1 3 O 0 0 9 0 0 7
12. I-RS-41 Razvoj mobilnih aplikacija 4 O 3 2 0 1 0 8
13. I-IDI5 Predmet izbornog bloka 5 4 IB 3 2 0 0 0 7
14. I-SIR2 Studijski istraživački rad 2 4 O 0 0 10 0 0 7
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 20.5
Ukupno=9(8.75) Ukupno = 6.25 Ukupno = 9.5 Ukupno = 1.5(1.75)
Ukupno časova aktivne nastave u svim godinama studija  = 20.25
15. I-RS-SP Stručna/školska praksa 3 O 8
16. I-RS-MR Master rad 4 O 8
Ukupno ESPB 120

Izborna nastava

Šifra Naziv predmeta Tip Status predmeta Časovi aktivne nastave ESPB
P V DON SIR ESPB
Predmeti izbornog bloka 1.
1 IM-RS-I11 Metodika programiranja TM I 3 2 0 0 7
2 IM-RS-I12 Opraciona istraživanja NS I 3 2 0 0 7
3 IM-RS-I13 Matematička logika NS I 3 2 0 0 7
Predmeti izbornog bloka 2.
1 IM-RS-I21 Metodika elektronskog učenja TM I 3 2 0 0 7
2 IM-RS-I22 Numerička optimizacija NS I 3 2 0 0 7
3 IM-RS-I23 Testiranje i metrika softvera SA I 3 2 0 0 7
Predmeti izbornog bloka 3.
1 IM-RS-I31 Napredni kurs izračunarskih arhitektura SA I 2 1 1 0 7
2 IM-RS-I32 Kombinatorka i teorija grafova NS I 3 2 0 0 7
3 IM-RS-I33 Računarska grafika 1 SA I 3 2 0 0 7
Predmeti izbornog bloka 4.
1 IM-RS-I41 Statistički softver SA I 3 2 0 0 7
2 IM-RS-I42 Konstrukcija prevodioca i interpretatora NS I 3 2 0 0 7
3 IM-RS-I43 Računarska grafika 2 SA I 3 2 0 0 7
Predmeti izbornog bloka 5.
1 IM-RS-I51 Funkcionalno programiranje NS I 3 2 0 0 7
2 IM-RS-I52 Kompleksne mreže NS I 3 2 0 0 7