Šifra Naziv predmeta S Tip Status predmeta Časovi aktivne nastave Ostali časovi ESPB
P V DON
PRVA GODINA
1. IO-11 Uvod u programiranje 1 NS O 3 2 1 0 8
2. IO-12 Diskretne strukture 1 1 NS O 3 3 0 0 7
3. IO-13 Uvod u računarstvo 1 NS O 3 3 0 0 7
4. IO-14 Matematička analiza 1 1 AO O 3 3 0 0 8
5. IO-21 Objektno-orijentisano programiranje 1 2 NS O 3 2 1 0 8
6. IO-22 Diskretne strukture 2 2 NS O 3 3 0 0 7
7. IO-23 Uvod u Veb programiranje 2 SA O 3 2 1 0 7
8. IO-24 Matematička analiza 2 2 AO O 3 3 0 0 8
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 24
DRUGA GODINA
9. IO-31 Strukture podataka i algoritmi 3 NS O 3 3 0 0 8
10. IO-32 Linearna algebra 3 TM O 3 3 0 0 7
11. IO-33 Uvod u baze podataka 3 NS O 3 2 1 0 8
12. IO-34 Objektno-orijentisano programiranje 2 3 NS O 3 2 1 0 7
13. IO-41 Dizajn i analiza algoritama 4 NS O 3 3 0 0 8
14. IO-42 Objektno-orijentisano programiranje 3 4 NS O 3 2 1 0 8
15. IO-43 Uvod u operativne sisteme 4 NS O 2 2 1 0 7
16. IO-I1 Predmet izbornog bloka 1 4 IB 7
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 22,5
TREĆA GODINA
17. IO-51 Verovatnoća 5 TM O 3 3 0 0 8
18. IO-I2 Predmet izbornog bloka 2 5 IB 7
19. IO-I3 Predmet izbornog bloka 3 5 IB 8
20. IO-52 Uvod u softversko inženjerstvo 5 SA O 2 2 0 7
21. IO-I4 Predmet izbornog bloka 4 6 IB 7
22. IO-61 Računarske mreže 6 NS O 2 2 0 0 7
23. IO-I5 Predmet izbornog bloka 5 6 IB 5
24. IO-I6 Predmet izbornog bloka 6 6 IB 5
25. IO-62 Web programiranje 6 SA O 3 2 1 0 6
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 21,5
Ukupno ESPB bodova 180

Izborna nastava

 
 
Šifra
 
Naziv predmeta
 
Tip
 
Status predmeta
 
Časovi aktivne nastave ESPB
 
P V DON SIR
Predmeti izbornog bloka 1.
1 IO-I11 Elektronsko izdavaštvo SA I 2 2 0 0 7
2 IO-I12 Analitička geometrija TM I 2 2 0 0 7
Predmeti izbornog bloka 2.
1 IO-I21 Teorija brojeva i polinoma TM I 2 2 0 0 7
2 IO-I22 Numerički metodi 1 TM I 2 2 0 0 7
Predmeti izbornog bloka 3.
1 IO-I31 Metodika nastave informatike NS I 3 3 0 0 8
2 IO-I32 Upravlјanje projektima u IT SA I 3 3 0 0 8
3 IO-I33 Simbolička izračunavanja NS I 3 3 0 0 8
Predmeti izbornog bloka 4.
1 IO-I41 Numerički metodi 2 NS I 2 2 0 0 7
2 IO-I42 Open source matematički softver SA I 2 2 0 0 7
3 IO-I43 Matematička statistika TM I 2 2 0 0 7
Predmeti izbornog bloka 5.
1 O-02 Psihologija AO I 3 0 0 0 5
2 O-04 Engleski jezik 1 AO I 3 0 0 0 5
Predmeti izbornog bloka 6.
1 O-01 Pedagogija AO I 3 0 0 0 5
2 O-05 Engleski jezik 2 AO I 3 0 0 0 5
3 IO-I61 Asemblersko programiranje SA I 1 1 1 5