Početak nastave u okviru Programa obrazovanja do kraja života
za sve predmete koji se nalaze u akreditovanim studijskim programima Fakulteta

Prijavljivanje kandidata od 3. do 11. maja 2018. 11 – 13 sati
Početak nastave biće naknadno objavljen

Pravilnik o obrazovanju do kraja života možete pronaći na ovoj stranici.

Prijavlјivanje kandidata za nastavu u navedenom terminu obavlјaće se od 3. do 11. maja 2018. godine, od 11 do 13 časova, na šalterima studentske službe Fakulteta. Kandidati mogu da pošalјu prijave i skenirane uplatnice i elektronskom poštom na mail studinfo@pmf.ni.ac.rs, pri čemu originale prijava i uplatnica i ostatak dokumentacije dostavlјaju u vreme početka nastave.

Prijavlјivanje se obavlјa na obrascu koji je propisan od strane Fakulteta ili na šalterima studentske službe.
Uplata za prijavlјene kurseve u okviru plana ubrzanog pohađanja kurseva iznosi 1250,00 dinara po ESPB.
Sve uplate za nastavu izvršiti na žiro račun PMF-a 840-1789666-80
sa odgovarajućim pozivom na broj i to:

117 – Departman za biologiju i ekologiju

118 – Departman za geografiju

119 – Departman za matematiku

129 – Departman za hemiju

132 – Departman za računarske nauke

135 – Departman za fiziku

Telefon studentske službe: 018/533 015, lok.125, lok.146

 

NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA U VEZI PROGRAMA OBRAZOVANJA DO KRAJA ŽIVOTA