DOBRA
09.12.2016. – JAVNA NABAVKA MD-10/016 – Nabavka opreme zavideo nadzor prizemnog dela zgrade sa uslugom montaže, podešavanja i obuke za korišćenje za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


07.12.2016. – JAVNA NABAVKA MD-09/016 – Nabavka laboratorijske opreme za potrebe Departmana za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


15.11.2016. – JAVNA NABAVKA MD-08/016 – Nabavka laboratorijske opreme za potrebe Departmana za hemiju i biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


31.10.2016. – JAVNA NABAVKA MD-07/016 – Nabavka električne energije za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


18.10.2016. – JAVNA NABAVKA MD-06/016 – Nabavka laboratorijske opreme za potrebe Departmana za hemiju i biologiju


03.10.2016. – JAVNA NABAVKA MD –05/016 – sukcesivna nabavka računarske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


23.05.2016. – JAVNA NABAVKA MD –03/016 – sukcesivna nabavka hemikalija za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


19.05.2016. – JAVNA NABAVKA MD –04/016 – sukcesivna nabavka laboratorijskog materijala za potrebe vežbi i istraživanja Departmana za hemiju i biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


13.04.2016. – JAVNA NABAVKA MD 01/016 – sukcesivna nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


12.04.2016. – JAVNA NABAVKA MD 02/016 – nabavka proizvoda za održavanja higijene i proizvoda za reprezentaciju za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


28.12.2015. – JAVNA NABAVKA MD 07/015 – nabavka aktivne mrežne opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


30.10.2015. – JAVNA NABAVKA MD 06/015 – nabavka električne energije za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


29.10.2015. – JAVNA NABAVKA MD 05/015 – sukcesivna nabavka računarske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


19.05.2015. – JAVNA NABAVKA MD 04/015 – nabavka laboratorijskog materijala za potrebe vežbi istraživanja Departmana za hemiju i biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


18.05.2015. – JAVNA NABAVKA MD 03/015 – nabavka hemikalija za potrebe Departmana za hemiju i biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


02.04.2015. – JAVNA NABAVKA MD 02/015 – nabavka materijala za održavanje higijene i domaćinstvo za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


01.04.2015. – JAVNA NABAVKA MD 01/015 – nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


08.12.2014. – JAVNA NABAVKA MD 11/014 – nabavka laboratorijske opreme za potrebe Departmana za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


02.12.2014. – JAVNA NABAVKA MD 10/014 – nabavka laboratorijske opreme za potrebe Departmana za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


01.12.2014. – JAVNA NABAVKA MD 08/014 – nabavka nameštaja za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


14.11.2014. – JAVNA NABAVKA MD 10 – Adaptacija i sanacija prostora – dela prizemlja zgrade PMF-a za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


14.11.2014. – JAVNA NABAVKA MD 09/014 – Nabavka električne energije za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


28.10.2014. – JAVNA NABAVKA MD 02/014 – Nabavka računarske i dodatne opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


29.09.2014. – JAVNA NABAVKA MD 07/014 – Nabavka astronomske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


01.09.2014. – JAVNA NABAVKA VD 01/014 – Nabavka računarske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


20.05.2014. – JAVNA NABAVKA MD 06/014 – Sukcesivna nabavka laboratorijskog materijala za potrebe vežbi i istraživanja Departmana za hemiju i biologiju


14.05.2014. – JAVNA NABAVKA MD 05/014 – Sukcesivna nabavka hemikalija za potrebe Departmana za hemiju i biologiju


13.05.2014. – JAVNA NABAVKA MD 04/014 – Nabavka elektro, vodovodno-kanalizacionog materijala, vijačne robe i metalne galanterije


29.04.2014. – JAVNA NABAVKA MD 03/014 – Nabavka kancelarijskog materijala


15.04.2014. – JAVNA NABAVKA MD 02/014 – Nabavka materijala za održavanje higijene i domaćinstvo


26.03.2014. – JAVNA NABAVKA MD 01/014 – Nabavka laboratorijskog materijala i opreme (NIS-ova Laboratorija znanja)


06.11.2013. – JAVNA NABAVKA MD 09/013 – Nabavka računarske i dodatne opreme

USLUGE
27.09.2016. – JAVNA NABAVKA MU 02/016 – nabavka usluga posredovanja pri kupovini avio i drugih putnih karata i rezervaciji hotelskog smeštaja
za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


22.04.2016. – JAVNA NABAVKA MU 01/016 – nabavka usluga hotelskog smestaja u Nišu za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


03.02.2016. – JAVNA NABAVKA MU 02/015 – nabavka usluga posredovanja turističke agencije pri kupovini avio karata, autobuskih i drugih putnih karata, grupnog prevoza i rezervaciji hotelskog smeštaja van sedišta naručioca


15.12.2015. – JAVNA NABAVKA MU 03/015 – usluga štampanja na osnovu uzoraka za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


11.06.2015. – JAVNA NABAVKA MU 01/015 – usluga štampanja na osnovu uzoraka za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


24.09.2014. – JAVNA NABAVKA MU 01/014 – Nabavka štampanog materijala na osnovu uzoraka za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


27.12.2013. – JAVNA NABAVKA MU 06/013 – Nabavka hotelskih usluga u Vrnjačkoj Banji za potrebe održavanja međunarodnih naučnih skupova XIII Serbian Mathematical Congress 2014 i XVIII Geometrical Seminar 2014 Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


24.12.2013. – JAVNA NABAVKA MU 05/013 – Nabavka štampanog materijala na osnovu uzoraka

RADOVI
08.11.2016. – JAVNA NABAVKA MR 01/16 – radovi na adaptaciji sanitarnih čvorova za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


14.07.2014. – JAVNA NABAVKA MR 01/014 – Zamena postojećih podnih obloga sa nabavkom i ugradnjom laminata za potrebe Departmana za fiziku

Nabavke bez primene ZJN
20.12.2016. – NABAVKA TELEFONSKE CENTRALE SA USLUGOM INSTALIRANJA


07.12.2016. – NABAVKA I ZAMENA CENTRIFUGALNOG VENTILATORA ZA ODSIS VAZDUHA IZ LABORATORIJE


15.09.2016. – NABAVKA USLUGA OSIGURANJA STUDENATA


13.09.2016. – NABAVKA UGOSTITELJSKIH USLUGA


18.05.2016. – JAVNA NABAVKA 114/2016NABAVKA USLUGA SERVISIRANJA LIFTOVA ZA POTREBE PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NIŠU


22.03.2016. – NABAVKA BOJA, LAKOVA I PRIBORA ZA BOJENJE ZA POTREBE PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NIŠU BROJ 55/2016


21.03.2016. – NABAVKA VIJAČNE ROBE I METALNE GALANTERIJE ZA POTREBE PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NIŠU BROJ 54/2016


08.03.2016. – NABAVKA VODOVODNOG MATERIJALA ZA POTREBE PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NIŠU BROJ 46/2016


08.03.2016. – NABAVKA VIJAČNE ROBE I METALNE GALANTERIJE ZA POTREBE PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NIŠU BROJ 45/2016


08.03.2016. – NABAVKA ELEKTROMATERIJALA ZA POTREBE PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NIŠU BROJ 44/2016


08.03.2016. – NABAVKA RADNE ODEĆE, SPECIJALNE RADNE ODEĆE I PRIBORA ZA POTREBE DEPARTMANA ZA GEOGRAFIJU PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA BROJ 43/2016


14.12.2015. – NABAVKA LABORATORIJSKE OPREME ZA POTREBE VEŽBI I ISTRAŽIVANJA DEPARTMANA ZA HEMIJU


07.10.2015. – NABAVKA LABORATORIJSKE OPREME ZA POTREBE VEŽBI I ISTRAŽIVANJA DEPARTMANA ZA HEMIJU


02.10.2015. – NABAVKA UGOSTILJSKIH USLUGA


22.09.2015. – NABAVKA UGOSTILJSKIH USLUGA


14.09.2015. – NABAVKA USLUGE OSIGURANJA STUDENATA ZA ŠKOLSKU 2015/2016 GODINU


26.08.2015. – NABAVKA USLUGE IZRADE IDEJNOG PROJEKTA ANEKSA ZGRADE PMF-A U DVORIŠTU PMF-A