04.09.2018. – Ponovljeni postupak za nabavku laminata sa ugradnjom za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš


28.08.2018. – Nabavka laminata sa ugradnjom za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš


12.07.2018. – Nabavka ugostiteljskih usluga za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš


14.05.2018. – Nabavka usluge servisiranja liftova za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš


10.04.2018. – Nabavka boja, lakova i pribora za bojenje za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš


27.03.2018. – Nabavka vijačne robe i metalne galanterije za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš


19.03.2018. – Nabavka elektromaterijala za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš


19.03.2018. – Nabavka vodovodnog materijala za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš


13.09.2017. – Nabavka usluga osiguranja studenata za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš


13.09.2017. – Nabavka ugostiteljskih usluga za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš


11.05.2017. – USLUGE REDOVNOG SERVISIRANJA I ODRŽAVANJA SA ZAMENOM REZERVNIH DELOVA LIFTA


23.03.2017. – NABAVKA VIJAČNE ROBE I METALNE GALANTERIJE


23.03.2017. – NABAVKA BOJA, LAKOVA I PRIBORA ZA BOJENJE


20.03.2017. – NABAVKA VODOVODNOG MATERJALA


20.03.2017. – NABAVKA ELEKTROMATERJALA