Matematika

Računarske nauke

11.09.2018. (Učionica 210 u 12 sati) student: Aleksandar Ivanović mentor: dr Predrag Stanimirović

Fizika

Hemija

Biologija i ekologija

Geografija

24.08.2018. (Crvena sala u 12h) student: Tomislav Tomić mentor: dr Jelena Petrović