Upravnik

Dr Perica J. Vasiljević

Redovni profesor


Angažovani sa punim radnim odnosom

DS
Dr Dragana D. Stojičić

Redovni profesor

Dr Vladimir A. Žikić

Redovni profesor

ТM
Dr Тatjana Lj. Mitrović

Redovni profesor

Dr Perica J. Vasiljević

Redovni profesor

Dr Ljubiša B. Đorđević

Vanredni profesor

MJ
Dr Marina Ž. Jušković

Vanredni profesor

BZ
Dr Bojan К. Zlatković

Vanredni profesor

NJ
Dr Nataša Joković

Vanredni profesor

Angažovani na dopunskom radu

Dr Rade Čukuranović

Redovni profesor

SN
Dr Stevo Najman

Redovni profesor

LR
Dr Ljupko Rundić

Redovni profesor

Ranije angažovani

MM
Dr Milić M. Matović

Redovni profesor

Dr Radoslav Žikić

Redovni profesor

PJ
Dr Predrag N. Jakšić

Redovni profesor

Dr Andraš Štajn

Redovni profesor

Dr Jelena Živanov Čurlis

Vanredni profesor

Dr Nebojša Živić

Vanredni profesor

SP
Dr Snežana Pešić

Vanredni profesor