Doktorske akademske studije

Departman za hemiju

28.07.2022Aktuelno / Obaveštenja za studente

Promena termina ispita Multivarijaciona analiza

Poštovani studenti,Obaveštavamo vas da je termin usmenog dela ispita Multivarijaciona analiza 16.09.2022. od 09:00 do 12:00, učionica 015 promenjen na 14.09.2022. od 09:00 do 12:00, učionica 015.

Vidi detaljnije
28.07.2022Aktuelno / Obaveštenja za studente

Promena termina ispita Multivarijaciona analiza

Poštovani studenti,Obaveštavamo vas da je termin usmenog dela ispita Multivarijaciona analiza 16.09.2022. od 09:00 do 12:00, učionica 015 promenjen na 14.09.2022. od 09:00 do 12:00, učionica 015.

Vidi detaljnije
28.07.2022Aktuelno / Obaveštenja za studente

Promena termina ispita Metode statističke analize

Poštovani studenti,Obaveštavamo vas da je termin usmenog dela ispita Metode statističke analize 16.09.2022. od 09:00 do 12:00, učionica 015 promenjen na 14.09.2022. od 09:00 do 12:00, učionica...

Vidi detaljnije
28.07.2022Aktuelno / Obaveštenja za studente

Promena termina ispita Statističko modeliranje

Poštovani studenti,Obaveštavamo vas da je termin usmenog dela ispita Statističko modeliranje 16.09.2022. od 09:00 do 12:00, učionica 015 promenjen na 14.09.2022. od 09:00 do 12:00, učionica 015.

Vidi detaljnije
24.06.2022Aktuelno / Obaveštenja za studente

Promena termina ispita Regresiona analiza

Poštovani studenti,Obaveštavamo vas da je termin usmenog dela ispita Regresiona analiza 06.07.2022. od 09:00 do 12:00, učionica 015 promenjen na 04.07.2022. od 10:15 do 13:00, učionica 015.

Vidi detaljnije
24.06.2022Aktuelno / Obaveštenja za studente

Promena termina ispita Statistički softver

Poštovani studenti,Obaveštavamo vas da je termin usmenog dela ispita Statistički softver 04.07.2022. od 09:00 do 12:00, učionica 015 promenjen na 04.07.2022. od 10:15 do 13:00, učionica 015.

Vidi detaljnije
24.06.2022Aktuelno / Obaveštenja za studente

Promena termina ispita Vremenski nizovi

Poštovani studenti,Obaveštavamo vas da je termin usmenog dela ispita Vremenski nizovi 04.07.2022. od 09:00 do 12:00, učionica 015 promenjen na 04.07.2022. od 10:15 do 13:00, učionica 015.

Vidi detaljnije
24.06.2022Aktuelno / Obaveštenja za studente

Promena termina ispita Analiza vremenskih nizova

Poštovani studenti,Obaveštavamo vas da je termin usmenog dela ispita Analiza vremenskih nizova 04.07.2022. od 09:00 do 12:00, učionica 015 promenjen na 04.07.2022. od 10:15 do 13:00, učionica 015.

Vidi detaljnije
24.06.2022Aktuelno / Obaveštenja za studente

Promena termina ispita Matematička statistika

Poštovani studenti,Obaveštavamo vas da je termin usmenog dela ispita Matematička statistika 04.07.2022. od 09:00 do 12:00, učionica 015 promenjen na 04.07.2022. od 10:15 do 13:00, učionica 015.

Vidi detaljnije
23.06.2022Aktuelno / Obaveštenja za studente

Promena termina ispita Istorija hemije

Poštovani studenti,Obaveštavamo vas da je termin usmenog dela ispita Istorija hemije 01.07.2022. od 12:00 do 13:00, učionica 015 promenjen na 01.07.2022. od 14:00 do 16:00, učionica 015.

Vidi detaljnije
23.06.2022Aktuelno / Obaveštenja za studente

Promena termina ispita Neorganska jedinjenja u industriji

Poštovani studenti,Obaveštavamo vas da je termin pismenog dela ispita Neorganska jedinjenja u industriji 04.07.2022. od 09:00 do 11:00, učionica 015 promenjen na 27.06.2022. od 10:00 do 12:00,...

Vidi detaljnije
23.06.2022Aktuelno / Obaveštenja za studente

Promena termina ispita Priprema složenih uzoraka za analizu

Poštovani studenti,Obaveštavamo vas da je termin pismenog dela ispita Priprema složenih uzoraka za analizu 01.07.2022. od 09:00 do 11:00, učionica 015 promenjen na 01.07.2022. od 14:00 do 16:00,...

Vidi detaljnije
23.06.2022Aktuelno / Obaveštenja za studente

Promena termina ispita Priprema složenih uzoraka za analizu

Poštovani studenti,Obaveštavamo vas da je termin usmenog dela ispita Priprema složenih uzoraka za analizu 01.07.2022. od 10:00 do 11:00, učionica 015 promenjen na 01.07.2022. od 14:00 do 16:00,...

Vidi detaljnije
23.06.2022Aktuelno / Obaveštenja za studente

Promena termina ispita Hemija prirodnih proizvoda

Poštovani studenti,Obaveštavamo vas da je termin pismenog dela ispita Hemija prirodnih proizvoda 30.06.2022. od 09:00 do 11:00, učionica 015 promenjen na 30.06.2022. od 14:00 do 17:00, učionica...

Vidi detaljnije
23.06.2022Aktuelno / Obaveštenja za studente

Promena termina ispita Hemija u poljoprivredi

Poštovani studenti,Obaveštavamo vas da je termin pismenog dela ispita Hemija u poljoprivredi 30.06.2022. od 09:00 do 11:00, učionica 015 promenjen na 30.06.2022. od 13:00 do 14:00, učionica...

Vidi detaljnije
21.06.2022Aktuelno / Obaveštenja za studente

Promena termina ispita Neorganska jedinjenja u medicini i farmaciji

Poštovani studenti,Obaveštavamo vas da je termin pismenog dela ispita Neorganska jedinjenja u medicini i farmaciji 30.06.2022. od 09:00 do 11:00, učionica 015 promenjen na 30.06.2022. od 15:00 do...

Vidi detaljnije
21.06.2022Aktuelno / Obaveštenja za studente

Promena termina ispita Neorganska jedinjenja u medicini i farmaciji

Poštovani studenti,Obaveštavamo vas da je termin pismenog dela ispita Neorganska jedinjenja u medicini i farmaciji 30.06.2022. od 09:00 do 11:00, učionica 015 promenjen na 30.06.2022. od 15:00 do...

Vidi detaljnije
21.06.2022Aktuelno / Obaveštenja za studente

Promena termina ispita Neorganska jedinjenja u medicini i farmaciji

Poštovani studenti,Obaveštavamo vas da je termin pismenog dela ispita Neorganska jedinjenja u medicini i farmaciji 30.06.2022. od 09:00 do 11:00, učionica 015 promenjen na 30.06.2022. od 15:00 do...

Vidi detaljnije
21.06.2022Aktuelno / Obaveštenja za studente

Promena termina ispita Hemija organskih polimera

Poštovani studenti,Obaveštavamo vas da je termin pismenog dela ispita Hemija organskih polimera 29.06.2022. od 11:00 do 13:00, učionica 015 promenjen na 02.07.2022. od 11:00 do 13:00, učionica 10.

Vidi detaljnije
21.06.2022Aktuelno / Obaveštenja za studente

Promena termina ispita Viši kurs instrumentalnih metoda u organskoj hemiji

Poštovani studenti,Obaveštavamo vas da je termin pismenog dela ispita Viši kurs instrumentalnih metoda u organskoj hemiji 29.06.2022. od 09:00 do 11:00, učionica 015 promenjen na 02.07.2022. od...

Vidi detaljnije