Sara Stanković

Informatičar

Programer -inženjer

Sara Stanković

 Računarski centar

 kancelarija 117

018/533 015, lok.165

 sara.stankovic1@pmf.edu.rs