Služba za nastavu i studenstka pitanjaMilena Jovanović

Samostalni stručnotehnički saradnik za studije i studentska pitanja – Šef Službe za nastavu i studentska pitanja

018/533 015, lok.112

meca@botblocker@heartinternet.ukpmf.ni.ac.rs

Aleksandra Stanković

Samostalni stručnotehnički saradnik za studije i studentska pitanja – Za specijalističke i doktorske akademske studije

018/533 015, lok.112

aleksandra@botblocker@heartinternet.ukpmf.ni.ac.rs

Jelena Mitić

Samostalni stručnotehnički saradnik za studije i studentska pitanja – za master akademske studije

018/533 015 lok.146

mjelena@botblocker@heartinternet.ukpmf.ni.ac.rs

Milena Ilić

Stručnotehnički saradnik – za osnovne akademske studije

018/533 015, lok.146

milenad@botblocker@heartinternet.ukpmf.ni.ac.rs

Maja Pavlović

Stručnotehnički saradnik – za osnovne akademske studije

018/533 015 lok.125

pmaja@botblocker@heartinternet.ukpmf.ni.ac.rs

Valentina Stamenov

Samostalni stručnotehnički saradnik za studije i studentska pitanja – za master akademske studije

018/533 015, lok.125

vanjag@pmf.ni.ac.rs
Telefon: 018/533 015, lok.112