DRUGI (SEPTEMBARSKI) KONKURSNI ROK
za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija
u školskoj 2018/2019. godini

Rešenja testova

Drugi konkursni rok traje od 03. do 20. septembra 2018. godine.

Prirodno-matematički fakultet će u drugom (septembarskom) konkursnom roku u prvu godinu osnovnih akademskih studija upisati 131 studenta čije će se obrazovanje finansirati iz budžeta i to:

STUDIJSKI PROGRAM
BUDŽET
SAMOFINANSIRANJE
MATEMATIKA
50
RAČUNARSKE NAUKE
3
FIZIKA
40
BIOLOGIJA
14
GEOGRAFIJA
11
HEMIJA
13
UKUPNO
126+5*
0

* 5 mesta je rezervisano za kandidate u okviru afirmativnih mera. U okviru programa afirmativnih mera, Fakultet će upisati: 1 osobu romske nacionalnosti, 1 osobu sa invaliditetom i 3 osobe koje su državljani Republike Srbije i koji su poslednji razred srednje škole završili u inostranstvu.

Kandidati za upis u okviru afirmativnih mera, rangiraju se na posebnim rang listama. Kandidati koji se na ovaj način ne upišu, rangiraju se sa ostalim kandidatima za redovna budžetska mesta.

Na konkurs se može prijaviti lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Prijavljivanje kandidata

Kandidati se mogu prijaviti 3, 4. i 5. septembra 2018. godine u vremenu od 10:00 do 13:00 u kancelariji br. 10 Studentske službe

Potrebna dokumenta

 • NEOVERENE FOTOKOPIJE SVEDOČANSTVA, sva četiri razreda završene srednje škole i ORIGINAL (na uvid)
 • NEOVERENA FOTOKOPIJA DIPLOME o položenom završnom ispitu, odnosno maturskom ispitu i ORIGINAL (na uvid)
 • PRIJAVNI LIST (kupuje se na fakultetu)
 • DOKAZ O UPLATI ZA PRIJAVU NA KONKURS OAS -a U IZNOSU OD 3000- din. (trihiljade dinara).

  Uplata se može izvršiti i na PMF-u, na šalteru PTT-a
  NA ŽIRO-RAČUN FAKULTETA BR. 840-1789666-80
  SA POZIVOM NA BROJ : 714

 • DOKAZ O UPLATI NAKNADE ZA POLAGANjE PRIJEMNOG ISPITA U IZNOSU OD 5000- din. (pethiljada dinara ).

  Uplata se može izvršiti i na PMF-u, na šalteru PTT-a
  NA ŽIRO-RAČUN FAKULTETA BR. 840-1789666-80
  SA POZIVOM NA BROJ : 714

Identifikacioni dokument kandidata za polaganje prijemnog ispita je očitana biometrijska lična karta

Vreme polaganja prijemnog ispita

STUDIJSKI PROGRAM DATUM POLAGANJA MESTO POLAGANJA
Matematika 06.09.2018. u 10.00 Višegradska 33, Niš
Računarske nauke 06.09.2018. u 10.00 Višegradska 33, Niš
Fizika 06.09.2018. u 10.00 Višegradska 33, Niš
Biologija 07.09.2018. u 10.00 Višegradska 33, Niš
Geografija 07.09.2018. u 10.00 Višegradska 33, Niš
Hemija 07.09.2018. u 10.00 Višegradska 33, Niš

Svi kandidati su dužni da prilikom polaganja prijemnog ispita imaju kod sebe očitanu biometrijsku ličnu kartu ili pasoš, hemijsku olovku I listić koji se dobija pri prijavljivanju na konkurs.

Bliže informacije u vezi sa upisom studenata mogu se dobiti lično od referenta za studentska pitanja na fakultetu, ul. Višegradska br. 33 u Nišu ili telefonom – 018/533-015 ili 018/223 430, lokal 125 i 146.

Vreme polaganja prijemnog ispita

OBJAVLjIVANjE JEDINSTVENE RANG-LISTE07.09.2018.od 16:00 do 20:00
UVID U TEST
(učionica broj 100)
10.09.2018.od 09:00 do 11:00
PRIGOVOR DEKANU10.09.2018.od 11:00 do 12:00
ODGOVOR DEKANA10.09.2018.od 12:00 do 14:00
ŽALBA SAVETU11.09.2018.od 09:00 do 11:00
ODLUKA SAVETA12.09.2018.do 12:00
OBJAVLJIVANJE KONAČNE RANG-LISTE12.09.2018.od 12:00 do 14:00
UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA U SKLADU SA KONAČNOM RANG LISTOM13.09.2018.od 10:00 do 13:00
UPIS KANDIDATA ISPOD CRTE (ako se neko nije upisao u predviđenom roku)14.09.2018.od 10:00 do 13:00

PRVI (JUNSKI) KONKURSNI ROK
za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija
u školskoj 2018/2019. godini

UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA

Upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija za šk. 2018/2019. god. biće 06.7.2017. g. i 09.7.2017. g. u vremenu od 09 do 14 časova u učionici broj 13.

KANDIDATI KOJI SU STEKLI PRAVO NA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA PRILAŽU:

 • Svedočanstva za sve razrede prethodno završene škole (originali ili overene fotokopije)
 • Diploma o položenom završnom odnosno maturskom ispitu (originali ili overene fotokopije)
 • Očitana biometrijska lična karta ili kopija lične karte (bez čipa)
 • DVA POPUNjENA ŠV-20 OBRASCA – popuniti ćirilicom (kupuju se na fakultetu ili se mogu preuzeti odavde )
 • INDEKS – popuniti ćirilicom (dobija se na fakultetu)
 • DVE FOTOGRAFIJE FORMATA 3,5h4,5 cm (za indeks)
 • DOKAZ O UPLATI UPISA U PRVU GODINU STUDIJA u iznosu od 2000- din. na žiro-račun fakulteta broj 840-1789666-80 sa pozivom na broj 714, svrha uplate: Upis.
 • DOKAZ O UPLATI 300,-din. na žiro-račun fakulteta 840-1789666-80, sa pozivom na broj 715, svrha uplate: Osiguranje.
 • DOKAZ O UPLATI ŠKOLARINE ZA SAMOFINANSIRAJUĆE STUDENTE shodno Ugovoru, na žiro račun Fakulteta broj 840-1789666-80, poziv na broj 1, svrha uplate: Školarina.

Prva rata školarine iznosi 20.000,00 dinara.

Samofinansirajući student prilikom upisa potpisuje ugovor sa Fakultetom o visini i rokovima uplate školarine. Visina školarine za samofinansirajuće studente iznosi 75.000,- din. (60 ESPB)

Konačne rang liste

Jedinstvene rang liste

Rešenja testova

Prijavljivanje kandidata

Kandidati se mogu prijaviti 20, 21, 22. i 23. juna 2018. godine u vremenu od 9:00 do 14:00 u učionici br. 13 (u holu Fakulteta)

Potrebna dokumenta

 • NEOVERENE FOTOKOPIJE SVEDOČANSTVA, sva četiri razreda završene srednje škole i ORIGINAL (na uvid)
 • NEOVERENA FOTOKOPIJA DIPLOME o položenom završnom ispitu, odnosno maturskom ispitu i ORIGINAL (na uvid)
 • PRIJAVNI LIST (kupuje se na fakultetu)
 • DOKAZ O UPLATI ZA PRIJAVU NA KONKURS OAS -a U IZNOSU OD 3000- din. (trihiljade dinara).

  Uplata se može izvršiti i na PMF-u, na šalteru PTT-a
  NA ŽIRO-RAČUN FAKULTETA BR. 840-1789666-80
  SA POZIVOM NA BROJ : 714

 • DOKAZ O UPLATI NAKNADE ZA POLAGANjE PRIJEMNOG ISPITA U IZNOSU OD 5000- din. (pethiljada dinara ).

  Uplata se može izvršiti i na PMF-u, na šalteru PTT-a
  NA ŽIRO-RAČUN FAKULTETA BR. 840-1789666-80
  SA POZIVOM NA BROJ : 714

Identifikacioni dokument kandidata za polaganje prijemnog ispita je očitana biometrijska lična karta

Broj studenata koji je odobren za upis u prvu godinu na osnovnim akademskim studijama za pojedine studijske programe

STUDIJSKI PROGRAM
BUDŽET
PROGRAMI AFIRMATIVNIH MERA
MATEMATIKA
77
 
RAČUNARSKE NAUKE
53
FIZIKA
44
HEMIJA
44
BIOLOGIJA
59
GEOGRAFIJA
53
UKUPNO
330
9

Vreme polaganja prijemnog ispita

STUDIJSKI PROGRAM DATUM POLAGANJA MESTO POLAGANJA
Hemija 25.06.2018. u 10.00 Višegradska 33, Niš
Matematika 25.06.2018. u 10.00 Višegradska 33, Niš
Biologija 26.06.2018. u 10.00 Višegradska 33, Niš
Računarske nauke 26.06.2018. u 10.00 Višegradska 33, Niš
Geografija 27.06.2018. u 10.00 Višegradska 33, Niš
Fizika 27.06.2018. u 10.00 Višegradska 33, Niš

RASPORED DOGAĐAJA

za kandidate koji prijemni ispit polažu 25.06.2018.

OBJAVLjIVANjE JEDINSTVENE RANG-LISTE26.06.2018.od 09:00 do 14:00
UVID U TEST
(MATEMATIKA: učionica broj 100)
(HEMIJA: učionica broj 100)
27.06.2018.od 09:00 do 11:00
PRIGOVOR DEKANU02.07.2018.od 11:00 do 13:00
ODGOVOR DEKANA02.07.2018.od 13:00 do 14:00
ŽALBA SAVETU03.07.2018.od 09:00 do 11:00
ODLUKA SAVETA04.07.2018.do 14:00
OBJAVLJIVANJE KONAČNE RANG-LISTE05.07.2018.od 14:00 do 16:00
UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA U SKLADU SA KONAČNOM RANG LISTOM06. i 09.07.2018.od 09:00 do 14:00
UPIS KANDIDATA ISPOD CRTE (ako se neko nije upisao u predviđenom roku)10.07.2018.od 10:00 do 13:00

za kandidate koji prijemni ispit polažu 26.06.2018.

OBJAVLjIVANjE JEDINSTVENE RANG-LISTE27.06.2018.od 09:00 do 14:00
UVID U TEST
(BIOLOGIJA: učionica broj 100)
(RAČUNARSKE NAUKE: učionica broj 100)
28.06.2018.od 09:00 do 11:00
PRIGOVOR DEKANU02.07.2018.od 11:00 do 13:00
ODGOVOR DEKANA02.07.2018.od 13:00 do 14:00
ŽALBA SAVETU03.07.2018.od 09:00 do 11:00
ODLUKA SAVETA04.07.2018.do 14:00
OBJAVLJIVANJE KONAČNE RANG-LISTE05.07.2018.od 14:00 do 16:00
UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA U SKLADU SA KONAČNOM RANG LISTOM06. i 09.07.2018.od 09:00 do 14:00
UPIS KANDIDATA ISPOD CRTE (ako se neko nije upisao u predviđenom roku)10.07.2018.od 10:00 do 13:00

za kandidate koji prijemni ispit polažu 27.06.2018.

OBJAVLjIVANjE JEDINSTVENE RANG-LISTE28.06.2018.od 09:00 do 14:00
UVID U TEST
(GEOGRAFIJA: učionica broj 100)
(FIZIKA: učionica broj 100)
29.06.2018.od 09:00 do 11:00
PRIGOVOR DEKANU02.07.2018.od 11:00 do 13:00
ODGOVOR DEKANA02.07.2018.od 13:00 do 14:00
ŽALBA SAVETU03.07.2018.od 09:00 do 11:00
ODLUKA SAVETA04.07.2018.do 14:00
OBJAVLJIVANJE KONAČNE RANG-LISTE05.07.2018.od 14:00 do 16:00
UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA U SKLADU SA KONAČNOM RANG LISTOM06. i 09.07.2018.od 09:00 do 14:00
UPIS KANDIDATA ISPOD CRTE (ako se neko nije upisao u predviđenom roku)10.07.2018.od 10:00 do 13:00

AKTA I UPUTSTVA