21.05.2018

Predavanje prof. dr Ivana Palića na temu savremenog pristupa u metodici nastave

Prof. dr Ivan Palić će održati predavanje pod nazivom:

METODIKA NASTAVE-savremeni pristup

u okviru Erasmus plus projekta Re@WBC.

Predavanje će biti održano dana 23.05.2018. god. (sreda) sa početkom u 11 h 30 min u amfiteatru PMF-a Niš.

Ciljne grupe su svi nastavnici PMF-a i istraživači u svim zvanjima.

Računarski centar