23.05.2018

Doktorati dr Marije Cvetković i dr Miloša Petrovića među najboljim u 2017. u oblasti matematike i mehanike

Na ovogodišnjem konkursu za nagradu Matematičkog instituta SANU za najbolju doktorsku disertaciju u 2017. u oblasti matematike i mehanike, dvoje doktora matematičkih nauka Prirodno-matematičkog fakulteta, dr Marija Cvetković i dr Miloš Petrović ušlo u najuži izbor za najbolju doktorsku disertaciju i predstavilo svoje disertacije na Seminaru Matematičkog instituta:
•    dr Marija Cvetković, "Fiksne tačke za preslikavanja Perovog tipa", mentor dr Vladimir Rakočević
•    dr Miloš Petrović, , "Holomorfno projektivna preslikavanja generalisanih hiperboličnih Kelerovih prostora i uopštenja", mentor dr Mića Stanković

Komisija za nagradu za najbolju disertaciju u oblasti matematike i mehanike, donela je odluku da se nagrada Matematičkog instituta SANU za 2017. godinu ravnopravno podeli na tri kandidata:
1. Boban Karapetrović (Matematički fakultet, Beograd) "Operator Hilbertove matrice i Liberin operator na prostorima holomorfnih funkcija", mentor dr Vladimir Božin
2. Jovana Nikolić, (Matematički fakultet, Beograd)  "Algebarska svojstva spektralnih invarijanti u Florovoj homologiji", mentor dr Jelena Katić
3. Marija Cvetković ( Prirodno-matematičkog fakultet, Niš) , "Fiksne tačke za preslikavanja Perovog tipa", mentor dr Vladimir Rakočević
 

Računarski centar