29.06.2018

INFORMACIJE O UPISU NA PRVU GODINU OAS

UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA za šk. 2018/2019. god.
biće 06.7.2017. g. i 09.7.2017. g. u vremenu od 09 do 14 časova u učionici broj 13.

KANDIDATI  KOJI  SU STEKLI PRAVO  NA  UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA PRILAŽU:

-Svedočanstva za sve razrede prethodno završene škole (originali ili overene fotokopije)
-Diploma o položenom završnom odnosno maturskom ispitu (originali ili overene fotokopije)
-Očitana biometrijska lična karta ili kopija lične karte (bez čipa)
-DVA POPUNjENA ŠV-20 OBRASCA - popuniti ćirilicom (kupuju se na fakultetu ili se mogu preuzeti sa linka http://publikacije.stat.gov.rs/G2018/pdf/G201824102.pdf)
-INDEKS - popuniti ćirilicom (dobija se na fakultetu)
-DVE FOTOGRAFIJE FORMATA 3,5h4,5 cm (za indeks)
-DOKAZ O UPLATI UPISA U PRVU GODINU STUDIJA u iznosu od 2000- din. na žiro-račun fakulteta broj 840-1789666-80 sa pozivom na broj 714, svrha uplate: Upis.
-DOKAZ O UPLATI 300,-din. na žiro-račun fakulteta 840-1789666-80, sa pozivom na broj 715, svrha uplate: Osiguranje.
-DOKAZ O UPLATI ŠKOLARINE ZA SAMOFINANSIRAJUĆE STUDENTE shodno Ugovoru, na žiro račun Fakulteta broj 840-1789666-80, poziv na broj 1, svrha uplate: Školarina.
Prva rata školarine iznosi 20.000,00 dinara.

Samofinansirajući student prilikom upisa potpisuje ugovor sa Fakultetom o visini i rokovima uplate školarine. Visina školarine za samofinansirajuće studente iznosi 75.000,- din. (60 ESPB)

Računarski centar