04.07.2018

KONAČNE RANG LISTE U PRVOM UPISNOM ROKU

Komisije za rangiranje kandidata prijavljenih na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija u prvom upisnom roku na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu u školskoj 2018/2019. utvrdile su konačne rang-liste. 

BIOLOGIJA I EKOLOGIJA
FIZIKA
GEOGRAFIJA
HEMIJA
MATEMATIKA
RAČUNARSKE NAUKE

Računarski centar