25.05.2015

Prijava ispita za stare studente

Ispitni rok

Datum prijave

Тrajanje roka

Junski rok

od 25. do 28. maja 2015.

od 1. do 15. juna 2015.

Jun 2 rok

17. i 18. jun 2015.

od 22. juna do 10.  jula 2015.

 

Služba za nastavu i studenstka pitanja