DRAGE BUDUĆE KOLEGINICE I KOLEGE

DOBRODOŠLI NA PMF U NIŠU

Pred vama se nalazi stranica koja ima za cilj da vas upozna sa našim Fakultetom i departmanima, studijskim programima i studentskim životom koji vas očekuje ukoliko se odlučite da budete studenti Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu.

Prirodno-matematički fakultet je osnovan 1999. godine izdvajanjem departmana za matematiku, fiziku i hemiju sa Filozofskog fakulteta. Inače, rad na ovim departmanima se odvijao još od samog osnivanja Filozofskog fakulteta 1971. godine. To znači da deo PMF-a postoji preko 45 godina.

Danas je šest departmana u sastavu Prirodno-matematičkog fakulteta:

  • Departman za matematiku
  • Departman za računarske nauke
  • Departman za fiziku
  • Departman za hemiju
  • Departman za geografiju
  • Departman za biologiju i ekologiju

DEPARTMANI

Na Departmanu se ostvaruju studije na tri nivoa u okviru šest studijskih programa:

U knjižari na PMF-u možete kupiti i “Zbirku zadataka iz matematike za pripremu prijemnog ispita” autora Jelene Manoljović, Dejana Ilića, Miroslava Ristića, Marka Miloševića i Dragana Stevanovića. Ovde možete preuzeti predgovor Zbirke:

Na Departmanu se ostvaruju studije na tri nivoa u okviru četiri studijska programa:

Na Departmanu se ostvaruju studije na tri nivoa u okviru pet studijskih programa:

KAKO DO INDEKSA?

Neobavezna, ali nadasve korisna, pripremna nastava se organizuje od strane svih departmana svake godine od sredine marta do sredine juna meseca radi bolje pripreme kandidata za polaganje prijemnog ispita.

Prijavljivanje kandidata

Za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija mogu konkurisati lica sa završenim srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju. Prijava kandidata se vrši na šalterima Službe za nastavu i studentska pitanja Fakulteta. Prilikom prijavljivanja na Konkurs za upis odgovarajućih osnovnih akademskih studija, kandidat se opredeljuje za odgovarajući studijski program i dostavlja konkursom propisanu dokumentaciju.

Materijali za pripremu prijemnog ispita i upisa