Kjučna dokumentacija

Studenti koji rade diplomski ili master rad su obavezni da pre koričenja rada popune odgovarajuće rubrike u obrascima “Ključna dokumentacija” na srpskom i engleskom jeziku u dogovoru sa mentorom i iste stave u rad. Nakon odobrenja teme od strane Departmana student u biblioteci fakulteta dobija UDK broj.

Obaveštavanje o odbrani maste rada

Kandidati u Službi za nastavu i studentska pitanja zakazuju termin odbrane maste rada i rezervišu salu gde će se obaviti odbrana.

Pravilnik o master akademskih studijama možete naći na ovde.