Na Konstitutivnoj sednici Studentskog parlamenta Prirodno-matematičkog fakulteta održane 23.11.2015. godine izabrani su sledeći predstavnici studenata u Studentskom Parlamentu Univerziteta u Nišu, odnosno u Univerzitetskom sportskom savezu:

 1. Za predstavnike Studentskog parlamenta Prirodno-matematičkog fakulteta u Studentskom parlamentu Univerziteta u Nišuizabrani su:
  1.  Pavle Živković, student sa Departmana za hemiju, br. indeksa 2496;
  2. – Olgica Jović, student sa Departmana za matematiku, br. indeksa 3133;
  3. – Vukašin Marković, student sa Departmana za Geografiju, br indeksa 349;
 2. Za predstavnike Studentskog parlamenta Prirodno-matematičkog fakulteta u Univerzitetskom sportskom savezu izabrani su:
  1. – Aleksandar Stanojević, student sa Departmana za geografiju, br. indeksa 1896;
  2. – Mirjana Nikolić, student sa Departmana za fiziku, br. indeksa 1997;
  3.  Mladen Simić, student sa Departmana za geografiju, br. indeksa 1657.