Na osnovu člana 159, stava 2 Statuta Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu i utvrđenog predloga Studentskog parlamenta Prirodno-matematičkog fakulteta doneta je odluka o imenovanju Ane Petrović, studenta master akademskih studija turizma Prirodno-matematičkog fakulteta sa brojem indeksa 403, za studenta prodekana Prirodno-matematičkog fakulteta.

 

email: ana.petrovic2@pmf.edu.rs