Studentski parlament bira svoje predstavnike u organima Fakulteta i kontroliše rad svojih predstavnika u tim organima. Predstavnici studenata u organima Fakulteta dužni su da redovno prisustvuju sednicama organa čiji su članovi, štite interese studenata Fakulteta i Studentskog parlamenta, sprovode odluke Studentskog parlamenta i da na sednicama Studentskog parlamenta dostavljaju izveštaje o radu i dešavanjima u organima Fakulteta.

Predstavnici studenata u Savetu fakulteta

Na sednici Studentskog parlamenta održanoj 12.03.2013. za predstavnike studenata u Savetu Fakulteta izabrani su:

Olgica Jović, student Departmana za matematiku

Veljko Grković, student Departmana za informatiku

Danilo Delibašić, student Departmana za fiziku

Predstavnici studenata u Nastavno-naučnom veću fakulteta

Na sednici Studentskog parlamenta održanoj 12.03.2013. za predstavnike studenata u Savetu Fakulteta izabrani su:

Marija Nikolić, student Departmana za geografiju

Žarko Veselinović, student Departmana za geografiju

Vukašin Marković, student Departmana za geografiju

Nenad Kitić, student Departmana za geografiju

Milena Janković, student Departmana za geografiju

Milan Stojanović, student Departmana za matematiku

Aleksandra Janković, student Departmana za matematiku

Jelena Aleksić, student Departmana za fiziku

Miloš Cvetković, student Departmana za fiziku

Lazar Stanojević, student Departmana za biologiju i ekologiju

Magdalena Todosijević, student Departmana za hemiju

Miljana Dubovac, student Departmana za hemiju

Predstavnici studenata u komisiji za obezbeđenje kvaliteta fakulteta

Na vanrednoj sednici Studentskog parlamenta, održanoj dana 14.10.2013. za predstavnike studenata u Komisiji za obezbeđenje kvaliteta Fakulteta izabrani su:

Srđan Radić, student Departmana za geografiju

Danilo Delibašić, student Departmana za fiziku

Predstavnici studenata u komisijama za obezbeđenje kvaliteta departmana

Na vanrednoj sednici Studentskog parlamenta, održanoj dana 14.10.2013. za predstavnike studenata u Komisijama za obezbeđenje kvaliteta nastave Departmana izabrani su:

Departman za geografiju: Mladen Simić, Vukašin Marković

Departman za biologiju i ekologiju: Lazar Stanojević, Katarina Milojević

Departman za hemiju: Kristina Milojević, Nena Velinov

Departman za matematiku: Olgica Jović, Milena Aleksić

Departman za fiziku: Jelena Aleksić, Danilo Delibašić

Departman za računarske nauke: Stefan Ristić, Aleksandar Trokicić